Asistirana reprodukcija u veterinarskoj medicini

U okviru ovog predmeta studenti će se osposobiti za samostalno izvođenje postupka embriotransfera kod farmskih životinja: superovulacijski tretmani, ispiranje maternice davateljica, ocjena polučenih zametaka te transfer zametaka u
sinkronizirane primateljice.

Također će se upoznati i mogućnostima primjene drugih biotehnoloških metoda kao što su: aspiracija jajnih stanica za oplodnju in vitro iz klaoničkog materijala i iz živih plotkinja (transvaginalna ultrazvučna aspiracija, laparoskopska aspiracija), dozrijevanje, oplodnja i uzgoj goveđih zametaka in vitro, biopsija i određivanje spola zametaka, ocjena i kategorizacija goveđih zametaka, diferencijalna bojenja zametaka, metabolički testovi, krioprezervacija zametaka te
upoznavanje sa zakonskom regulativom trgovine duboko smrznutom spermom i zamecima (usklađivanje s propisima EU).

Ukupno 30 sati (5 sati predavanja + 10 sati seminara + 15 sati vježbi)

Nastavnici: Prof. dr. sc. Zdenko Makek, prof. dr. sc. Marijan Cergolj
Suradnici: dr. sc. Iva Getz, mr. sc. Martina Karadjole, Juraj Grizelj

Izvedbeni program

Asistirana reprodukcija u veterinarskoj medicini
Asistirana reprodukcija malih preživača
Asistirana reprodukcija konja

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza