Dodiplomska nastava

Dodiplomska nastava na Klinici za porodništvo i reprodukciju sa stoji se od kolegija:

Porodništvo domaćih životinja
Asistirana reprodukcija u veterinarskoj medicini

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza