Oprema

Centrifuga: Proizvođač Hermle, Njemačka; Model 60150733; Z 206 A

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza