Novosti

Suradnja na regionalnim projektima

Ostvarena je suradnja sa slovenskim istraživačkim timom pod vodstvom prof. dr. sc. Gregora Majdiča sa slovenske strane i prof. dr. sc. Marka Samardžije s hrvatske strane. Naziv projekta odobrenog od MZOS-a je Utjecaj peripartalnog metaboličkog, endokrinog i oksidacijskog statusa na reproduktivnu učinkovitost krava.

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza