Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, dr. vet. med.

Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, Klinika za porodništvo i reprodukciju Veterinarski fakultet u ZagrebuProf. dr. sc. Tomislav Dobranić rođen je 21. veljače 1962. godine u Zagrebu. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1986. godine. Iste godine zaposlio se kao terenski veterinar u Veterinarskoj stanici Sisak. Od 1988. godine zaposlen je na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Magistrirao je 1993., doktorirao 1997., 2005. godine je izabran za izvanrednog, a 2008. godine za redovitog profesora za predmet Porodništvo domaćih životinja. Uže područje specijalnosti su mu fiziologija i patologija rasplođivanja i porodničarstva domaćih životinja te bolesti mliječne žlijezde. Osim pedagoškog i stručno-kliničkog rada bio je i voditelji dva znanstveno istraživačka projekta MZŠO-a. Sada je voditelj projekta „Značaj kontrole puerperija na poboljšanje reproduktivne učinkovitosti krava“. Voditelj je tečajeva za trajno usavršavanje doktora veterinarske medicine. Do sada je objavio oko 120 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. 2009. godine izabran je u povjerenstvo područnog znanstvenog vijeća biomedicine i zdravstva. Autor je tri skripte Veterinarskog fakulteta: „Fiziologija i patologija reprodukcije svinja”, „Praktikum iz spermiologije” te „Fiziologija i patologija reprodukcije ovaca” i sveučilišnih udžbenika „Rasplođivanje krava i junica” objavljenog 2007. i “Rasplođivanje svinja” objavljenog 2008. godine. Od 2007. obnašao je dužnost Predstojnika Klinike za porodništvo i reprodukciju Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu.  U listopadu 2010. preuzeo je funkciju dekana Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je ESDAR-a (Europskog društva za rasplođivanje domaćih životinja) i Hrvatske veterinarske  komore.


Od osnutka Klinike za porodništvo i reprodukciju kontinuirano se obavljaju razni porodničarski zahvati i rješavaju problemi u rasplođivanju (carski rez, fetotomija, liječenje steriliteta u goveda itd.). Djelatnici Klinike za porodništvo više od 20 godina provode tečajeve trajne edukacije doktora veterinarske medicine koji se bavi problematikom rasplođivanja farmskih životinja. Godine 1986. na Klinici za porodništvo i reprorodukciju obavljen je prvi embriotransfer  u svinja na podučju bivše Jugoslavije pri čemu je nositelj projekta bio prof. dr. sc. Miroslav Herak. Na Klinici za porodništvo i reprodukciju ustrojen je 1993. godine Laboratorij za asistiranu reprodukciju. Sljedeći svjetske smjernice u području biotehnologije rasplođivanja, u spomenutom Laboratoriju započela su 1997. godine istraživanja oplodnje i uzgoja in vitro goveđih zametaka. Postavljen je standardni protokol za dozrijevanje, oplodnju i uzgoj goveđih zametaka in vitro. Zametci proizvedeni in vitro odgovaraju standardima Međunarodnog društva za embriotransfer (IETS) te su pogodni za transfer ili krioprezervaciju. Nakon transfera in vitro proizvedenih zametaka u primateljice oteljeno je prvo IVP (in vitro proizvedeno) tele u Republici Hrvatskoj u travnju 2001. godine. Navedenim istraživanjima postavljeni su temelji iskorištavanja prednosti ove biotehnologije u stočarskoj proizvodnji naše zemlje.
Višegodišnja aktivnost djelatnika Klinke za porodništvo i reprodukciju na problematici rasplođivanja farmskih životinja u Republici Hrvatskoj rezultirala je objavljivanjem 2 sveučilišna udžbenika i preko 200tinjak znanstvenih i stučnih radova u domaćim i eminentnim stranim časopisima kao i na domaćim i međunarodnim kongresima.

Publikacije i radoviRasplođivanje svinja
This post is also available in: German

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza