Doc. dr. sc. Nino Maćešić, dr. vet. med.

Doc. dr. sc. Nino Maćešić rođen je 26.01.1977. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine.

Od 2004. godine zaposlen je kao znanstveni novak na projektu MZOŠ „Program suzbijanja mastitisa“ voditelja prof. dr. sc. Marijana Cergolja. Akademske godine 2003/04.  upisao je znanstveni poslijediplomski studij iz Teriogenologije domaćih životinja. Doktorski studij završava 2009. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Učinkovitost pojedinih metoda zasušivanja krava“. Pohađao je Endo-vet radionice: Endocrine aspects in management of reproduction in ruminants i The art and science of scientific writing; u Budimpešti, Mađarska.

Od 2010. godine izabran je na mjesto višeg asistenta na Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Posljednjih godina s kolegama Doc. dr. sc. Tugomirom Karadjoleom i Prof. dr. sc. Goranom Bačićem timski je uveo minimalno invazivne zahvate ginekološke kirurgije u rutinski rad Klinike za porodništvo i reprodukciju, na taj način podižući ugled Klinike na svjetsku razinu.

Tijekom dosadašnjeg znanstveno – istraživačkog rada objavio je četrdesetak radova u domaćim i stranim časopisima, te je sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova iz područja rasplođivanja domaćih životinja i bolesti mliječne žlijezde. Aktivno sudjeluje u svim oblicima praktične, terenske i seminarske nastave na Klinici za porodništvo i reprodukciju.Engleskim jezikom služi se u govoru i pismu. Oženjen je i otac dvoje djece.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza