Doc. dr. sc. Ivan Folnožić, dr.vet.med.

Doc.dr.sc. Ivan Folnožić dr.vet.med., rođen 15. listopada 1982. u Sisku. Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2008. godine. Iste je godine zaposlen kao znanstveni novak na Klinici za porodništvo i reprodukciju na projektu MZŠO-a „Značaj kontrole puerperija u poboljšanju reproduktivne učinkovitosti krava“. Ak. god. 2008/09. godine upisao je poslijediplomski doktorski studij iz Veterinarskih znanosti. Uže područje interesa predstavljaju mu anesteziologija u veterinarskoj ginekologiji, fiziologija i patologija rasplođivanja krava, svinja i mesojeda.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza