Izv. prof. dr. sc. Tugomir Karadjole, dr. vet. med.

Prof. dr. sc. Tugomir Karadjole, dr.vet.med. rođen je u Zagrebu 4. travnja 1974. godine gdje je završio osnovnu školu. Srednju medicinsku školu smjer Zubni tehničar završio je 1993. godine, kada upisuje studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1999. godine. Odmah po završetku studija upisao je znanstveni poslijediplomski studij iz Kirurgije ortopedije i oftalmologije s rendgenologijom i ultrazvučnom dijagnostikom. Iste godine izabran je u zvanje mlađeg asistenta na Klinici za porodništvo i reprodukciju, te  upisuje znanstveni poslijediplomski studij iz Teriogenologije domaćih životinja.
Godine 2001. pohađao je tečaj “Minimalno invazivna kirurgija u ginekologiji” u Beču u organizaciji Europskog koledža animalne reprodukcije (ECAR), te je sudjelovao na 5. Kongresu Europskog udruženja za rasplođivanje domaćih životinja (ESDAR) s usmenim izlaganjem.
Godine 2002. Tugomir Karadjole bio je na specijalizaciji u Klinici za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog sveučilišta u Beču. Iste godine bio je na Veterinarskom Fakultetu Sveučilišta Cornell, New York, SAD na stručnom usavršavanju (klinika za kirurgiju malih i velikih životinja). U rujnu 2002. godine prisustvovao je 35. Kongresu američkog udruženja praktičara u govedarstvu (AABP), u sklopu kojega  je pohađao tečajeve: “Ultrazvuk u praksi” i “Zbrinjavanje krava u puerperiju i neonatologija”. Kongres je održan u Madisonu, Wisconsin, SAD. Znanstveni magistarski rad pod naslovom “Plodnost kobila nakon fetotomije” Tugomir Karadjole obranio je  u svibnju 2003. godine. Iste godine stručno se usavršavao na Klinici za male životinje i Klinici za velike životinje (kirurški odjeli) Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Cornell, New York, SAD. Također je 2003. godine prisustvovao na 36. Kongresu američkog udruženja praktičara u govedarstvu (AABP), koji je održan u Columbusu Ohio, SAD. Tada je završio tečaj u trajanju od tri dana pod nazivom: “Quality Milk Production”. 2004. godine prisustvovao je 8. Kongresu Europskog udruženja za rasplođivanje domaćih životinja (ESDAR) u Varšavi, Poljska. Godine 2005. sudjelovao je na Sedmom svijetskom kongresu perinatalne medicine (humana medicina). U siječnju 2006. godine  Tugomir Karadjole obranio je disertaciju pod naslovom: Pokazatelji oksidativnog stresa i metaboličkih promjena u akutne faze upale pri laparoskopskoj i laparotomijskoj ovarijektomiji kuja. Iste godine  uvodi u standardni klinčki rad Klinike za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu laparoskopske i endoskopske dijagnostičke i operacijske metode. Također 2006. godine sudjelovao je na petom bianualnom kongersu europskog udruženja u reprodukciji malih životinja (EVSSAR) gdje je pohađao tečaj iz ginekološke endoskopije. U svibnju 2007. godine dr.sc. Tugomir Karadjole habilitirao je te stekao zvanje docent. Viši znanstvenik suradnik postaje 2009. godine. Godine 2009. završio je  tečaj laparoskopske kirurgije (humana medicina) u Aesculap akademiji u Tuttlingenu, Njemačka. Iste godine dr.sc. Tugomir Karadjole postaje stalni predavač na Aesculap akademiji Hrvatska, registriran u Hrvatskoj liječničkoj komori. Do sada je održao dva tečaja za liječnike kirurge u obliku trajne izobrazbe liječnika pod nazivom: „Osnovni tečaj laparoskopske kirurgije“. Tečajevi su održani u Kliničkoj bolnici Sestre milosrdnice u organizaciji Aesculap akademije.
Član je Europskog udruženja za rasplođivanje domaćih životinja (ESDAR) i Američkog udruženja praktičara u govedarstvu (AABP). Otac je dva sina.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza