Prof. dr. sc. Marko Samardžija, dr. vet. med

Doc.dr.sc. Marko Samardžija, Klinika za porodništvo Veterinarski fakultet u ZagrebuProf. dr. sc. Marko Samardžija rođen je 1972. godine u Zagrebu.
Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. godine. Iste je godine zaposlen na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Magistrirao je 2003., doktorirao 2005., 2007. godine je izabran za docenta na spomenutoj Klinici, a 2008. godine postaje i znanstveni savjetnik za predmet Porodnišvo domaćih životinja.

Uže područje specijalnosti su mu spermiologija, asistirana reprodukcija, veterinarska andrologija te fiziologija i patologija rasplođivanja domaćih životinja. Osim pedagoškog i stručno-kliničkog rada suradnik je u 5 znanstveno istraživačkih projekta MZŠO-a. Voditelj je tečajeva za trajno usavršavanje doktora veterinarske medicine.

Dosad je objavio više od 90 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor je skripte Veterinarskog fakulteta „Praktikum iz spermiologije” objavljene 2003. te Sveučilišnih udžbenika „Veterinarska andrologija” objavljenog 2006., „Rasplođivanje krava i junica” objavljenog 2007. i „Rasplođivanje svinja” objavljenog 2008. godine. Aktivno je sudjelovao na velikom broju domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i radionica. Član je ESDAR-a (Europskog društva za rasplođivanje domaćih životinja), A.E.T.E. (Europskog društva za embriotransfer, Hrvatske veterinarske komore te recenzent eminentnih međunarodnih i domaćih časopisa „Theriogenology”, „Journal of Andrology” i „Animal Reproduction”, „Veterinarski arhiv”, „Veterinarska stanica” i Stočarstvo” iz veterinarske i humane medicine. Recenzent je i postdoktorskog projekta estonske Fondacije za znanost. Od 2007. godine obnaša dužnost glavnog i odgovornog urednika znanstveno- stručnog veterinarskoga časopisa „Veterinarska stanica”.

Publikacije i radoviRasplođivanje svinja


Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza