Izv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj, dr. vet. med.

Doc.dr.sc. Juraj Grizelj, Klinika za porodništvo i reprodukciju - Veterinarski fakultetIzv. prof. dr. sc. Juraj Grizelj rođen je u Zagrebu 1972. godine.
Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998., a od 2001. godine zaposlen je na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Doktorirao je 2006. obranom disertacije iz područja kriobiologije zametaka.

Od 2009. u statusu je docenta i višeg znanstvenog suradnika. Od 2001. godine sudjeluje kao suradnik, partner ili voditelj više nacionalnih i međunarodnih projekata od koji su najznačajniji Projekt Svjetske banke “Razvoj službi za potporu obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima”,  MZOŠ projekt „Optimizacija superovulacije i krioprezervacija zametaka“, ASO međunarodni projekt 2008/09 «Balkan Network of Biotechnology in Animal Reproduction», COST Action projekt „Maternal Interactions with Gamets and Embryos“, hrvatsko-makedonski bilateralni projekt 2010-11 „Asistirana reprodukcija koza“ te najznačajniji, FP7 projekt 2009-13 „Hormone-free non-seasonal or seasonal goat reproduction for a sustainable European goat-milk market“.

U ambulanti za male i velike životinje radi dijagnostičke, terapijske, akušerske i kirurške zahvate. Usavršavao se po prestižnim europskim znanstvenim institutima od kojih su najznačajniji jednogodišnji boravak u francuskom nacionalnom institutu INRA Tours, dvomjesečni boravak na španjolskom nacionalnom institutu I.N.I.A. Madrid te kraći boravci u IBIR BAS institutu u Sofiji, Bugarska.

Autor je i koautor preko 80 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i kongresima, koautor je niza skripata i udžbenika te je sudjelovao na više stručnih i znanstvenih skupova iz područja rasplođivanja domaćih životinja u zemlji i inozemstvu.

Član je Hrvatske veterinarske komore (HVK), Sredozemne federacije za zdravlje i proizvodnju reživača (FEMESPRUM) te IGA (International Goat Association).
Govori francuski (certifikat francuskog ministarstva obrazovanja), španjolski (certifikat DELE) i engleski jezik.


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza