Prof. dr. sc. Goran Bačić, dr. vet. med.

Doc.dr.sc. Goran Bačić, dr.vet.med.Znanstveni interes Prof.dr.sc. Gorana Bačića u prvih pet godina rada kao znanstvenog istraživača obuhvaćao je područje primjenjene biologije morskih riba i rakova. U tom razdoblju, a djelomično i kasnije napisao je 15 znanstvenih radova iz navedenog područja. Prilikom izrade kvalifikacijskih radova (magisterija i disertacije) primjetne su veze s anatomijom i histologijom gdje je dugo godina tijekom studija obavljao posao demonstratora te izradio “Majski rad” za koji je nagrađen nagradom Sveučilišta. U tom razdoblju sudjelovao je u pisanju osam radova iz područja primjenjene anatomije, histologije i histokemije, kao i primjenjene lokalne anestezije pasa.

Nakon prelaska na Kliniku za porodništvo i reprodukciju i Ambulantnu kliniku područje znanstvenog interesa pristupnika se mijenja. Od tada prevladava interes za reprodukciju domaćih životinja (naročito krava i kućnih ljubimaca). U toj fazi sudjelovao je u pisanju šest radova iz spomenutog područja.

S kolegama s katedre za biologiju i patologiju lovne divljači sudjelovao je u prvom uspješnom embriotransferu dubokosmrznutih embriona jelena u našim krajevima.
Od 1999/2000 nakon završenih tečajeva iz “Zdravlje stada i upravljanja proizvodnjom” područje interesa nadopunjuje primjenjenom kliničkom epidemiologijom iz područja reprodukcije i zdravlja stada, a naročitu pažnju posvećuje području kvalitete mlijeka i problematici mastitisa na velikim farmama mliječnih goveda. U tom razdoblju te nakon povratka sa specijalizacije iz područja epidemiologije i zdravlja stada 2001. na Veterinary College Cornell University, Ithaca, NY, USA, sudjelovao je u pisanju osam radova  iz spomenutog područja.
Za vrijeme jednogodišnjeg boravka u Americi sudjelovao je u nekoliko projekata i kliničkih istraživanja (CMT Trial i Paratuberculosis eradication program) iz čega su napisani radovi koji još čekaju da budu objavljeni u američkim časopisima. S kolegicom Koranom Stipetić vodio je kompletan management farme s 40 mliječnih goveda, organizirao i vodio nekoliko tečajeva za farmere i muzače na nekoliko različitih farmi, te sudjelovao u redovitim farmskim posjetama u sklopu Quality Milk Promotion Services-a. Participirao je u redovnim sastancima osoblja Ambulatory Clinic Cornell Veterinary College te u njihovom terenskom radu kao i u radu Cornell Veterinary College Large Animal Clinic i Companion Animal Hospital (Small Animal Clinic), te u radu sa studentima.

Prof. dr.sc. Goran Bačić, dr.vet.med. tijekom svog rada na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu završio je slijedeće nabrojane tečajeve u zemlji i inozemstvu:
Tečajevi i postdoktorska jednogodišnja specijalizacija na Veterinary College Cornell University Ithaca, NY, USA, 2001., 2002., 2003. i 2005. godine.

 • Jednogodišnja postdoktorska specijalizacija iz Zdravlja stada u QMPS Cornell University pod mentorstvom profesora Ynte Schukken PhD, DVM, Director of QMPS 2001.
 • VetPMD 664 “Introduction to Epidemiology” 2001.
 • VetPMD 630 “Clinical Biostatistics for Journal Readers” 2001.
 • VetPMD 704 “Production and Milk Quality” 2001.
 • VetPMD 679 “Dairy Production Medicine” 2001.
 • VetPMD        “Dynamics of Dairy Herd Health” 2001.
 • Reproductive Training Course – Genex Cooperative Inc. 2001.
 • Visiting veterinarian program – Large Animal Hospital Veterinary College Cornell University, Ithaca, NY, USA, September 2002.
 • Visiting veterinarian program – Large Animal Hospital Soft Tissue Surgery, Veterinary College Cornell University, Ithaca, NY, USA, September 2003.
 • Visiting veterinarian program – Small Animal Hospital Soft Tissue Surgery Veterinary College Cornell University, Ithaca, NY, USA, September 2003.
 • Visiting veterinarian program – Small Animal Hospital Soft Tissue Surgery Veterinary College Cornell University, Ithaca, NY, USA, September 2005.

Tečajevi završeni na College of Agriculture and Life Sciences Cornell University, Ithaca, New York, USA, godine 2001.

 • Food Science 351 – “Milk Quality”
 • Animal Science 355 – “Dairy Nutrition and Herd Health”
 • Animal Science 357 – “Dairy Herd Management”
 • “Herd Health component of Dairy Nutrition and Herd Health”

Tečajevi završeni na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu godine 1999. i 2000.

 • Technical Assistance to the Farmer Support Services Project
 • Course for the Basic Operation of VAMPP Dairy 5.0 Program for the Management of  Production and Health and Data Base for Dairy Herds

I dalje je u stalnom kontaktu s kolegama iz Amerike te uzajamno razmjenjuju iskustva i rezultate istraživanja. Bio je mentor velikom broju studenata prilikom izrade diplomskih radova, kao i kolegi doc. dr. sc. Tugomiru Karadjoleu prilikom izrade doktorske disertacije. Posljednjih godina s kolegama doc.dr.sc. Tugomirom Karadjoleom i dr.sc. Ninom Mačešićem kao izravan nastavak doktorske disertacije timski je uveo minimalno invazivne zahvate ginekološke kirurgije u rutinski rad Klinike za porodništvo i reprodukciju, na taj način podižući ugled Klinike na svjetsku razinu.

Tijekom je dosadašnjeg znanstveno – istraživačkog rada objavio  preko osamdeset radova u domaćim i stranim časopisima, samostalno objavio sveučilišni udžbenik „Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda“ te sudjelovao na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova iz područja rasplođivanja domaćih životinja i bolesti mliječne žlijezde. Član je ESDAR-a (European society of domestic animal reproduction), AABP (American Asociation of Bovine Practitioners i HVD (Hrvatsko veterinarsko društvo). Recenzent je u časopisu Veterinarski arhiv. Aktivno sudjeluje u svim oblicima praktične, terenske i seminarske nastave na Klinici za porodništvo i reprodukciju. Obnaša dužnost predstojnika Ambulantne klinike. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Publikacije i radoviDijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza