Dr. sc. Branimira Ževrnja, dr. vet. med.

Dr. sc. Branimira Ževrnja, dr.vet.med. rođena je 26. lipnja 1981. godine u Splitu. Maturirala je u Prvoj jezičnoj gimnaziji u Splitu 1999. godine. Iste godine upisala je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagredu gdje je diplomirala 2006. godine.

Pripravnički staž odradila je u Prvoj veterinarskoj bolnici u Zagrebu, nakon čega je 2008. godine položila stručni ispit za doktora veterinarske medicine. U svibnju iste godine zaposlila se kao veterinarski savjetnik za prehranu kućnih ljubimaca u tvrtki „AWT International d.o.o.“
Od studenog 2008. godine radi kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Smanjena plodnost u mliječnih goveda“ (053-0532052-2046), voditelja Prof. dr. sc. Darka Gereša. Područje interesa joj je reprodukcija u goveda.
Akademske godine 2009/2010 upisala je poslijediplomski doktorski studij iz Veterinarskih znanosti na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Govori engleski i talijanski jezik. Članica je Europskog udruženja za rasplođivanje domaćih životinja (ESDAR).


Publikacije i radovi

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza