Djelatnici

Osoblje Klinike

Prof.dr.sc. Tomislav Dobranić, dr.vet.med., redovni profesor – Dekan Veterinarskog fakulteta
Prof.dr.sc. Marko Samardžija, dr.vet.med., izvanredni profesor – Predstojnik klinike
Prof.dr.sc. Darko Gereš, dr.vet.med., redovni profesor
Prof.dr.sc. Goran Bačić, dr.vet.med., redovni profesor
Prof.dr.sc. Iva Getz, dr.vet.med., izvanredni profesor
Prof.dr.sc. Tugomir Karadjole, dr.vet.med., izvanredni profesor
Prof.dr.sc. Juraj Grizelj, dr.vet.med., izvanredni profesor
Prof.dr.sc. Nikica Prvanović, dr.vet.med., izvanredni profesor
Doc.dr.sc. Martina Karadjole, dr.vet.med., docent
Doc.dr.sc. Nino Mačešić, dr.vet.med., docent
Doc.dr. sc. Silvijo Vince, dr.vet.med., docent
Dr. sc. Ivan Folnožić, dr.vet.med., viši asistent
Branimira Ževrnja, dr.vet.med., asistent

Pomoćno Osoblje Klinike

Tanja Herceg, oec., tehnički suradnik
Marko Markoč, veterinarski tehničar
Ivica Moguljak, veterinarski bolničar
Dubravko Šimunec, veterinarski bolničar
Damir Puljek, veterinarski bolničar
Snježana Kostić , pomoćni tehnički suradnik
Mirjana Beganović, pomoćni tehnički suradnik

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza