O nama

Klinika za porodništvo i reprodukciju prvi puta se spominje 1922. u Naredbi Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju. Prva organizirana nastava iz predmeta Primaljstvo i specijalna patologija i terapija (klinika) porodilja sprovedena je u šk. god. 1923/1924, u okviru Klinike za porodništvo koja se tada nalazila u sklopu Klinike za preživače. Osim toga na njoj su liječeni neplodnost  i bolesti vimena. Od 1935. godine. Porodništvo je jedinstven i zaseban predmet.

Temeljne aktivnosti na Klinici su održavanje nastave te znanstveni i istraživački rad na području porodništva, biologije i patologije reprodukcije, bolesti mliječne žlijezde, bolesti novorođenčadi i postupaka asistirane reprodukcije (umjetno osjemenjivanje, embriotransfer, oplodnja in vitro).

U sastavu Klinike djeluje i Laboratorij za asistiranu reprodukciju, kojeg je utemeljio prof. dr. sc. Zdenko Makek, a vodi ga dr. sc. Iva Getz. U njemu se provode metode asistirane reprodukcije, te istražuju mogućnosti njene daljnje proširene primjene. Na klinici je u toku nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa “Suzbijanje neplodnosti goveda u svrhu poboljšanja proizvodnje” kojeg financijski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Klinika za porodništvo i reprodukciju u cjelosti je preuređena 2010. godine i danas raspolaže najsuvremenije opremljenim ambulantama, kirurškim dvoranama za male i velike životinje , kao i stacionarinim jedinicama za hospitalizaciju kućnih ljubimaca i ostalih domaćih životinja. Klinika je specijalizirana za ginekološke preglede, androloške preglede malih i velikih životinj, ultrazvučnu dijagnostiku, veterinarsku obstetriciju, ginekološku i andrološku kirurgiju te umjetna osjemenjivanja životinja.

Posebno želimo istaknuti rutinsku primjenu minimalno invazivnih metoda u veterinarskoj ginekologiji u dijagnostičke i terapijske (kirurške) svrhe. Najpopularnija primjena ovih metoda je za laparoskopske operacije kuja i endoskopske transcervikalne inseminacije kuja.

Uz dodiplomsku nastavu iz kolegija “Porodništvo domaćih životinja” na Klinici se održava teoretska i praktična nastava iz čitavog niza predmeta u okviru različitih poslijediplomskih studija. Na klinici se održava i poslijediplomski studij “Teriogenologija domaćih životinja“.

This post is also available in: English, German

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza