Laboratorij

Laboratorij za asistiranu reprodukciju klinike za porodništvo i reprodukciju utemeljen je 1992. godine tijekom istraživanja na projektima MZOŠ: “Embriotransfer u krava” i “In vitro oplodnja u goveda”, glavnog istraživača prof. dr. sc. Zdenka Makeka.

Djelatnosti laboratorija su:

  • proizvodnja goveđih zametaka in vitro iz klaoničkih jajnika i živih davateljica
  • transvaginalna ultrazvučna aspiracija jajnih stanica krava davateljica
  • ocjena kvalitete ejakulata rasplodnjaka
  • embriotransfer kod krava i koza i duboko smrzavanje zametaka

ČinjenicaRezultati oplodnje i uzgoja in vitro laboratorija za asistiranu reprodukciju ujednačeni su i ne zaostaju za rezultatima drugih svjetskih laboratorija. Uspjeh dozrijevanja goveđih jajnih stanica in vitro iznosi preko 95%, uspjeh oplodnje 85-90% dok je uspjeh uzgoja goveđih blastocista in vitro preko 40%. Godine 2001. oteljeno je i prvo tele nakon transfera goveđe jajne stanice oplođene in vitro.

U laboratoriju danas istražujemo postupke dozrijevanja i oplodnje goveđih jajnih stanica in vitro, uzgoj goveđih zametaka in vitro do stadija blastociste, metode pripreme sperme bikova za oplodnju in vitro te različite protokole stimulacije jajnika krava u svrhu transvaginalne ultrazvučne aspiracije jajnih stanica krava davateljica. Isto tako, istražujemo metode dubokog smrzavanja in vitro uzgojenih zametaka.

U novije vrijeme razvijene su metode koje omogućuju analizu DNK zametnih stanica, pa smo i mi započeli istraživanja vezana uz biopsiju goveđih zametaka u svrhu određivanja njihovog spola pomoću lančane reakcije polimerazom. Time je omogućena učinkovitija primjena raspoloživih biotehnoloških metoda u uzgojnim programima proizvodnjom teladi željenog spola, što je od osobitog interesa za uzgoj kvalitetnih rasplodnih junica.

Istražujemo učinak oksidacijskog stresa te ispitujemo učinkovitost dodatka različitih antioksidansa u medije za uzgoj u svrhu poboljšanja kvalitete in vitro uzgojenih zametaka. Istraživanja su također usmjerena na proučavanje razvojne sposobnosti jajnih stanica kao ishodišnog materijala u postupku proizvodnje zametaka in vitro, povezanost kinetike ranog brazdanja s uspjehom uzgoja in vitro te primjenu invazivnih i neinvazivnih metoda ocjene kvalitete goveđih zametaka uzgojenih in vitro.

Ove tehnike potpomognutog rasplođivanja primjenjujemo i na druge životinjske vrste,  posebice na koze i ovce, pa i košute.

This post is also available in: English, German

Publikacije – Klinika za porodništvo i reprodukciju

Dijagnostika i liječenje mastitisa u goveda

Veterinarska andrologija
Rasplođivanje svinja
Rasplođivanje karava i junica
Rasplođivanje ovaca i koza